Trenger vi kvinnelige ledere på agder?

18. november 2015
Kl. 10:00 - 14:30
b1001, UIA
campus kristiansand

Skal Agder være en attraktiv region å bosette seg i, må likestilling gjennomsyre ansettelsene. Personer i lederstillinger er synlige utad, de er ofte rollemodeller og i tillegg dyktige. Det er derfor viktig at både kvinner og menn bekler disse stillingene også i vår landsdel. Hva må til for å få dette til? Håper du kommer og deltar i ordskiftet!

Meld deg på

10:00 - Forfatter Annabelle Despard

Kulturelt innslag

10:30 - Forfatter Benja Stig Fagerland

Foredrag om boken SHEconomy, og dialog med deltakerene

11:30 - Studentleder Silje Wingereid Hammerstad og nestleder Helene Verdal

Filmsnutt - "Studentperspektiv på ledelse"

12:00 - 12:30 - Lunsj

12.30 – 12.50 - Rektor Torunn Lauvdal

Tema ”Erfaringer og utfordringer”.
Video-hilsen fra nyvalgt rektor Frank Reichert.

12:50 - 13:30 - Ordfører Gro Anita Mykjåland

Tar opp tema ”Hvordan få flere kvinnelige ledere på Agder” med 5 personer i Sofaen.

1. Påtroppende viserektor ved UiA Astrid Birgitte Eggen
2. Administrerende direktør i Innoventus Kamilla Sharma
3. Studentleder Silje Wingereid Hammerstad
4. Leder av MJA bilverksted Svein Ekre
5. Akademiker Bård Johannessen

13:30 - 13:45 - Kaffe og kaker

13:45 - 14:15 - Direktør Anita S Dietrichson

"Kvinner må skjerpe seg" - det handler om å våge mer!

14:15 - 14:30 - Helle Ingeborg Mellingen

Pilotprosjekt for likestilling

    Laget av Innoventi